No Widgets found in the Sidebar
Digital Agency

แม้การเข้าทำงานตามบริษัทต่างๆ ก็เป็นทางเลือกที่เราต้องเข้าไปเพื่อเรียนรู้และฝึกการทำงานอย่างเป้นระบบและมีประสิทธิภาพ การทำงานกับบริษัท SMEs ก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่ว่าจะบริษัทเกี่ยวกับ Digital Agency, FMCG, Shipping และอื่นๆ อีกมากมาย ความอิสระในสไตล์การทำงานที่ตอบโจทย์โดนใจ การทำงานกับ SMEs ยังทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และได้ลงมือทำจริงตั้งแต่ต้นไปพร้อม ๆ กับเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน บางครั้งการลองผิดลองถูกก็อาจทำให้ได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง

1. SMEs ร่วมด้วยช่วยกัน
ด้วยบรรยากาศขององค์กรขนาดเล็ก ทำให้การร่วมงานกับ SMEs มีความเป็นครอบครัวสูง ทุกคนในองค์กรก็เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว จึงรู้สึกมีส่วนร่วมและมีสำนึกในความเป็นเจ้าของร่วมกันมากกว่าพนักงานในองค์กรใหญ่ สมาชิกในองค์กร SMEs มักจะมุ่งมั่นทำหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อความสำเร็จของธุรกิจที่ทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ก็คืออนาคตที่มั่นคงของธุรกิจนั่นเอง

2. โอกาสเปิดกว้างทางความคิด
ผู้ก่อตั้ง SMEs หรือ Startup หลาย ๆ คน มักเป็นคนที่มีไอเดียเปิดกว้าง หากเราเป็นผู้สมัครงานที่มีความคิดต่อยอดไม่หยุดนิ่ง มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยพัฒนาองค์กร ก็เหมือนได้เข้ามาสู่ครอบครัวของคนที่มีความคิดเปิดกว้างเหมือน ๆ กัน น่าจะทำงานร่วมกันได้อย่างสนุกและมีพลังขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์

3. วัฒนธรรมองค์กรดี ๆ
ด้วยความที่คนในองค์กรต่างมีความรู้สึกคุ้นเคยกัน ระยะห่างระหว่างตำแหน่งและสายงานก็จะลดน้อยลง เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลดีต่อการทำงาน ทุกคนรู้จักบทบาท หน้าที่ กฎ กติกา และมารยาทของตนว่าควรอยู่จุดใดจึงจะเหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อมีเหตุผิดพลาด การพูดจาทำความเข้าใจหรือตักเตือนกันก็ทำได้ง่าย เพราะผู้บริหารระดับบนขององค์กรสามารถลงมากำกับดูแลพนักงานได้ด้วยตนเอง ทำให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้เวลาในการทำงานน้อยลง

4. บรรยากาศที่ดีในการทำงาน
น้อยคนก็ยิ่งน้อยความ ด้วยจำนวนพนักงานในองค์กรที่ไม่มากนัก บรรยากาศในการทำงานจึงเป็นไปในทิศทางที่ดี เช่น การให้ความสนิทสนม การพึ่งพาช่วยเหลือกันและกัน มีการรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง ทำให้ลูกน้องรู้สึกมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร หัวหน้าก็เอาใจใส่ลูกน้องได้ตามความเหมาะสม มีความยุติธรรม ไม่เล่นพรรคเล่นพวก เป็นต้น เหล่านี้เป็นความรู้สึกที่หาได้ยากในองค์กรใหญ่ และเป็นความรู้สึกที่เงินไม่อาจซื้อได้ด้วยเช่นกัน

5. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
จำนวนคนน้อย ๆ ในองค์กร SMEs เช่นนี้ แน่นอนว่าเรามักจะได้มีโอกาสดี ๆ ในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทมากกว่าการอยู่ในองค์กรใหญ่ เพราะทุกคนล้วนมีบทบาทสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในองค์กรขนาดเล็ก สามารถทำให้เกิด Employee Engagement ได้สูง

6. ไม่เจอขั้นตอนสกัดดาวรุ่ง
ในองค์กร SMEs ทุกคนสามารถเสนอไอเดีย ลงมือปฏิบัติ และรายงานผลได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ยุ่งยาก หากตัวเราเป็นคนที่ชอบทำโปรเจกต์และลงมือผลักดันจนสำเร็จแล้วละก็ รับรองว่าต้องชอบองค์กรลักษณะนี้แน่นอน เพราะสามารถมองเห็นผลในความพยายามได้ในทันที และมีโอกาสได้สร้างความแตกต่าง การเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ

7. มีโอกาสทำงานที่หลากหลาย
ในองค์กรใหญ่ ๆ ที่มีพนักงานหลากหลายตำแหน่งหน้าที่ เราอาจได้รับโอกาสในการทำงานเฉพาะอย่าง เพราะมีการจัดสรรบทบาทหน้าที่กันไว้ชัดเจนแล้ว แต่ที่ SMEs ข้อจำกัดของการมีพนักงานน้อย อาจเปิดช่องทางให้เราได้มีโอกาสทำงานหลากหลายอย่าง ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มทักษะในการทำงาน ความรู้รอบตัว และชั่วโมงบินให้กว้างไกลขึ้นกว่าเดิม

8. ความภาคภูมิใจกับความสุขในการทำงาน
พลังในการเปิดกว้างทางความคิด การได้ลงมือทำจนสำเร็จ ประกอบกับความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร ย่อมนำไปสู่ความพึงพอใจ และทำให้เรามีความสุขกับการทำงานในทุกวันได้อย่างแท้จริง ผลจากความสำเร็จที่ได้นอกจากตอบแทนกลับมาเป็นโบนัสงาม ๆ และฐานเงินเดือนน่าดึงดูดใจ ยังนำไปสู่ความภาคภูมิใจ เปรียบเหมือนฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับองค์กรได้

9. ไม่จำเจกับการทำงานแบบเดิม ๆ
ด้วยตารางการทำงานที่ไม่แน่นอน หรือมีการปรับเปลี่ยนงานในองค์กรอย่างรวดเร็ว นับเป็นความท้าทายที่ทำให้เราลืมความซ้ำซากจำเจกับการทำงานวันละ 8 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์แบบทั่ว ๆ ไป ความคาดเดาไม่ได้และการไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ ก็เป็นอีกจุดขายของ SMEs ที่น่าสนใจไม่น้อย

10. ทางเลือกที่คนรุ่นใหม่ต้องการ
คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะเลือกทำงานกับธุรกิจขนาดเล็กมากขึ้น เพราะมีสิ่งดึงดูดใจคนรุ่นใหม่หลายอย่าง ทั้งกฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่ไม่เคร่งครัดมากนัก สามารถเลือกแต่งกายแบบสบาย ๆ มาทำงานได้ รวมไปถึงเรื่องเวลาเข้างาน หรือรูปแบบการทำงานแบบ Work from Home หรือ Hybrid Work ที่กำลังเป็นที่นิยม ในขณะที่เวลาทำงานขององค์กรขนาดใหญ่อาจไม่ตอบสนองความต้องการอิสระของคนรุ่นใหม่ ทำให้พวกเขาหันมามององค์กรขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการเข้าทำงานมากกว่า มีข้อแม้แค่เพียงว่าทำงานให้ครบตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นเป็นพอ