No Widgets found in the Sidebar

โปรแกรม FBackup โปรแกรมสำรองข้อมูล Backup ข้อมูล อย่างเฉียบ

การทำงานหรือคอมส่วนตัวการสำรองข้อมูลเป็นเรื่องที่ควรทำตั้งแต่แรก เพื่อป้องกันความเสียหายกับไฟล์ที่เกิดขึ้น โปรแกรมสำรองข้อมูล หรือที่เราเรียกว่า โปรแกรมแบ็คอัพข้อมูล นั่นเอง ซึ่งโปรแกรม FBackup เป็นโปรแกรมสัญชาติโรมาเนีย (Romania) มันสามารถที่จะช่วยคุณสำรองข้อมูล ไฟล์งานต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ปฏิทิน ตารางนัดหมาย หรืออีเมล จากโปรแกรม Microsoft Outlook หรือ Microsoft Express ไฟล์เอกสาร Office ที่จำเป็นต่างๆ สำรองข้อมูล รูปภาพ คลังเพลง โปรแกรมสำรองข้อมูล เป็นซอฟต์แวร์ที่แจกฟรี…

Read More

10 ข้อดี เมื่อองค์กร SMEs ตอบรับเข้าทำงานแม้แต่ Digital Agency

แม้การเข้าทำงานตามบริษัทต่างๆ ก็เป็นทางเลือกที่เราต้องเข้าไปเพื่อเรียนรู้และฝึกการทำงานอย่างเป้นระบบและมีประสิทธิภาพ การทำงานกับบริษัท SMEs ก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่ว่าจะบริษัทเกี่ยวกับ Digital Agency, FMCG, Shipping และอื่นๆ อีกมากมาย ความอิสระในสไตล์การทำงานที่ตอบโจทย์โดนใจ การทำงานกับ SMEs ยังทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และได้ลงมือทำจริงตั้งแต่ต้นไปพร้อม ๆ กับเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน บางครั้งการลองผิดลองถูกก็อาจทำให้ได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง 1. SMEs ร่วมด้วยช่วยกันด้วยบรรยากาศขององค์กรขนาดเล็ก ทำให้การร่วมงานกับ SMEs มีความเป็นครอบครัวสูง ทุกคนในองค์กรก็เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว จึงรู้สึกมีส่วนร่วมและมีสำนึกในความเป็นเจ้าของร่วมกันมากกว่าพนักงานในองค์กรใหญ่ สมาชิกในองค์กร SMEs…

Read More