No Widgets found in the Sidebar
Volume Normalizer Master

เจอปัญหาไฟล์เสียงดังเบาไม่เท่ากัน หรือไม่บาลานซ์กันตลอดทั้งไฟล์ สามารถจัดการแก้ไขได้ด้วย โปรแกรม Volume Normalizer Master ปรับระดับความดังเสียง ปรับระดับความดังของเสียงแต่ละไฟล์ให้เท่ากัน หมดปัญหาระดับเสียงไม่เท่ากัน เสียงดัง หรือ เสียงเบาเท่ากันได้ รองรับการปรับระดับเสียง ของไฟล์เสียง และ ไฟล์วิดีโอ ใช้การปรับระดับเสียงตามมาตรฐานของ EBU R128 มีตัวเลือกสำหรับปรับ เพิ่ม-ลด ระดับเสียงตามต้องการ

โปรแกรมสำหรับปรับระดับความดังเสียง (Modify Volume) ที่ออกแบบมาเพื่อปรับแต่ง แก้ไขระดับเสียงของไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียง ได้ หากผู้ใช้งานประสบปัญหาเปิดเพลง หรือ วิดีโอ แล้วเสียงที่ออกมาเบาและดังไม่เท่ากัน บางไฟล์มีเสียงดังเกินไป บางไฟล์มีเสียงเบาจนไม่ได้ยิน ต้องคอยปรับระดับเสียงเองตลอด ต่อไปนี้สามารถใช้โปรแกรมนี้ในการปรับแต่งระดับเสียงได้ง่าย ๆ ด้วยมาตรฐานระดับเสียง EBU R128

สามารถปรับระดับเสียงได้หลายรูปแบบ มันสามารถปรับเสียงของไฟล์เสียงอื่นๆ ให้เท่ากันได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณอยากจะไรท์แผ่นเสียงสักแผ่น ใช้โปรแกรมนี้จัดการปรับระดับเสียงให้เท่ากันทุกไฟล์ ก่อนจะนำไปไรท์ลงแผ่นได้ เพียงแค่กดเพิ่มไฟล์ลงในโปรแกรม และ เลือกประเภทไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่ต้องการบันทึก สามารถปรับระดับเสียงเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้ หรือ เพิ่มและลดความดังของเสียงตามต้องการได้