No Widgets found in the Sidebar
SilentRun

โปรแกรมสำหรับจัดการการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ด้วยการทำให้เงียบ พร้อมซ่อนหน้าตาโปรแกรมให้ทำงานอยู่เบื้องหลังได้ด้วยโปรแกรมนี้เลย SilentRun มัน เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก ที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดโปรแกรมอื่น ๆ พร้อมกันได้หลายโปรแกรมโดยที่ซ่อน หน้าจอผู้ใช้งาน (User Interface) การทำงานและไม่แสดงอยู่ใน แถบงาน (Taskbar) ให้ทำงานอยู่เงียบ ๆ ได้

วิธีใช้งานโปรแกรมก็ง่ายมากเราสามารถทำได้โดยการลากกล่อง Selection มุมบนซ้ายของโปรแกรมไปยังชื่อหรือหน้าต่างโปรแกรมที่ต้องการ มันก็จะทำให้โปรแกรมเหล่านั้นทำงานแบบเงียบ ๆ โดยทันที โดยภาพขนาดย่อของโปรแกรมก็จะแสดงในพื้นที่ Selected Process Preview หลังจากนั้นคุณก็สามารถเลือกลำดับความสำคัญของการทำงานแบบเงียบในพื้นหลัง และตั้งค่าว่าจะปิดเสียงเอาต์พุตหรือไม่ โดยโปรแกรม SilentRun ยังสามารถซ่อนการทำงานของตัวเองได้อยู่เบื้องหลังเหมือนกัน

ความเก่งของมันไม่ได้มีเพียงแค่ทำให้โปรแกรมรันเงียบๆ เท่านั้น มันสามารถจัดลำดับความสำคัญของโปรเซสได้ (Customize Process Priority) รองรับพารามิเตอร์ สำหรับการพิมพ์แบบส่งคำสั่ง สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้ง (Portable Version) และยังรองรับหลายภาษา (Multilingual) ทำให้คุณเลือกใช้งานตามต้องการได้พร้อมดาวน์โหลดกันแบบฟรีๆ ไปเลย