No Widgets found in the Sidebar
EASY-ACC Payroll

สำหรับบริษัทที่ต้องการโปรแกรมสำหรับคำนวนเงินด้านต่างๆ เพื่อไม่ให้ปวดหัวกับการต้องมาทำแบบแมนนวล เราแนะนำโปรแกรม EASY-ACC PAYROLL เป็นโปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรงจาก บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สัญชาติไทย อย่าง Business Soft ที่ได้รับการออกแบบและจัดลำดับการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

การทำงานของโปรแกรมตัวนี้จะเป็นแบบใช้หลักการอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) หรือเน้นการโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้งานโปรแกรมกับโปรแกรม ดังนั้น หลังจากที่บันทึกข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานได้ทันทีโดยไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ อีกทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนในการพิมพ์รายงานนั้นก็เพียงแต่เลือกรายงานที่ต้องการ จากนั้นให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ตามที่โปรแกรมถาม เช่น ตั้งแต่วันที่ใดจนถึงวันที่ใด หรือตั้งแต่งวดบัญชีใดจนถึงงวดบัญชีใด แบบนี้เป็นต้น

หลังจากนั้นก็จะพิมพ์รายงานตาม ที่เลือกและกำหนดไว้ให้ทันที มีระบบตรวจสอบการอัพเดทโปรแกรมอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เนต ทำให้โปรแกรม มีความทันสมัยตลอดเวลา สร้างกิจการได้สูงสุด 90 กิจการ แต่ละกิจการสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานและใบแจ้งเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน (Payslip) ที่แตกต่างกันได้ รองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมากได้ไม่มีข้อจำกัด พร้อมระบบสำรองข้อมูลที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย และ นำข้อมูลกลับมาลงใหม่ได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ยังมีระบบการคำนวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม ให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกรายการใดๆ ใช้ได้ทั้งการจ่ายเงินรายเดือน ราย 15 วัน รายอาทิตย์ หรือมีการจ่ายเงินมากกว่า 1 รูปแบบ (มีพนักงานรายเดือนและราย 15 วันอยู่ในกิจการเดียวกัน) รองรับการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินเดือนมีทั้งเอกสารภายใน และทำให้กับหน่วยงานราชการอื่นๆ อาทิ ใบแจ้งเงินเดือน (Payslip) ภงด.1 ประกันสังคม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นนำส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องเดียว หรือบนระบบ Lan