No Widgets found in the Sidebar

โปรแกรม AppCrashView ดูสาเหตของโปรแกรมพัง หยุดการทำงาน

ถูกพัฒนาขึ้นจากผู้พัฒนาค่าย NirSoft ผู้พัฒนาโปรแกรมยูทิลิตี้ชื่อดังของโลก โดย โปรแกรม AppCrashView มันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ดูสาเหตการเกิดข้อผิดพลาด ของโปรแกรม หรือ แอพพลิเคชั่น ต่างๆ ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์คุณ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตการพัง (Program Crashed) ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สาเหตที่โปรแกรมหยุดทำงาน สาเหตที่โปรแกรมค้างหรือแฮงค์ โดยข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้นำออกมาจากไฟล์ตระกูล .WER ซึ่งย่อมาจากคำว่า "Windows Error Reporting" ที่มีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะเก็บประวัติการการเกิดขึ้นทุกครั้งที่มี โปรแกรมนี้สามารถดึงเอาข้อมูลเหล่านั้นออกมาแสดงโชว์ให้คุณได้ดู ได้เห็นด้วยเช่นกัน โปรแกรม…

Read More