Tag: ปรับปรุงพจนานุกรม

การ ปรับปรุงพจนานุกรม ฉบับใหม่เล็งบรรจุคำใหม่

ข่าวการศึกษาในช่วงนี้ได้มีการอัพเดตกันอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่นักเรียนในอดีตจนถึงปัจจุบันใช้กันนั่นคือ พจนานุกรม ซึ่งตอนนี้ได้มีการ ปรับปรุงพจนานุกรม ฉบับใหม่ ที่มีการเล็งบรรจุคำที่ใช้บ่อยมากขึ้น เช่น  “วันธรรมสวนะ” และ “วีดีทัศน์” เพิ่มเข้าไปในพจนานุกรมฉบับปัจจุบัน ในส่วนทางด้าน สพฐ. ได้มีการแนะนำและส่งเสริมให้วัยรุ่นไทย มีการอ่าน การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง งดงามตั้งแต่เด็กและพยายามสร้างความคุ้นเคยมากขึ้น พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการซึบซับถึงภาษาไทยของเรา

การ ปรับปรุงพจนานุกรม ฉบับใหม่เล็งบรรจุคำใหม่

ปรับปรุงพจนานุกรม ฉบับใหม่ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

ในงานเปิดตัวพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 ทาง ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการชำระพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ได้มีการกล่าวระหว่างการเสวนาถึงเรื่อง “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหนังสือที่คนทุกอาชีพใช้” และยังกล่าวถึงว่า ราชบัณฑิตยสถานมีการประชุมเพื่อชำระพจนานุกรมอยู่ตลอดเวลา เพราะภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน โดยมีการประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน และในขณะนี้ก็เริ่มดำเนินการปรับปรุงพจนานุกรมฉบับใหม่แล้ว โดยล่าสุดพระผู้ใหญ่ก็ได้มีการทักท้วงมาว่า พจนานุกรมยังไม่ได้บรรจุคำว่า “วันธรรมสวนะ” รวมถึงคำว่า “วีดีทัศน์” ซึ่งปัจจุบันได้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งตนก็ได้รับไว้ที่จะดำเนินการใส่ไว้ในพจนานุกรมเล่มต่อไป

ทาง ศ.พิเศษ จำนงค์ กล่าว “ภาษาไทยเป็นของคนไทยทุกคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัจฉริยภาพหลายภาษา ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงแนะนำรากศัพท์ของคำว่า คอมพิวเตอร์ ซึ่งมาจากภาษาละติน ทั้งทรงแนะนำว่าควรใช้ภาษาไทยว่า สัญจินตกรณ์ ซึ่งแปลว่า เครื่องคิดเอง แสดงให้เห็นว่าเราชาวไทยได้มีพระมหากษัตริย์ที่รอบรู้ทุกด้าน เราคนไทยจึงควรสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการศึกษาภาษาไทยให้ถ่องแท้รู้ถึงที่มาที่ไปของภาษา”

ทางด้าน นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวเอาไว้ว่า พจนานุกรมเปรียบเสมือนหนังสือสามัญประจำบ้าน ช่วยให้เราค้นหาคำศัพท์เพิ่มเติม ประโยชน์ของพจนานุกรมจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อพจนานุกรมไม่ได้อยู่บนตู้เฉยๆ ครูควรมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ค้นคว้าคำต่างๆ ภายในพจนานุกรม นอกจากนี้ตนยังมีแนวคิดว่า หากสามารถบรรจุพจนานุกรมไว้ในแท็บเล็ต ก็จะยิ่งเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากขึ้น และอยากให้สื่อมวลชน ดารานักร้องนักแสดง นักการเมือง ซึ่งเป็นต้นแบบของสังคมในการพูด เขียน ได้ใช้ประโยชน์จากพจนานุกรมจะได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้อง ในส่วนการใช้ภาษาของวัยรุ่นที่บางครั้งอาจจะผิดเพี้ยนไปนั้น ตนคิดว่าเราคงห้ามไม่ได้ แต่หากเราส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยได้อ่านหนังสือที่มีการใช้ภาษาที่งดงาม ถูกต้อง ได้อ่านบทกวีที่ไพเราะ หรือ นวนิยายที่ใช้ภาษาที่สละสลวย ตั้งแต่เด็ก ก็จะเกิดความคุ้นเคย และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง

อย่างไรแล้วเราคนไทยก็ควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ซึ่งคงไว้ถึงความงดงามของภาษาในรุ่นถัดไป และพจนานุกรมทั้งหลายจะมีบทบาทมากขึ้นหากนำไปอยู่ในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตที่เราสามารถพกติดตัวได้แทบจะตลอดเวลา และขึ้นอยู่กับการเรียน การสอน และแนวทางของครู อาจารย์ที่จะทำให้พจนานุกรมเข้ามามีบทบาทต่อนักเรียน นักศึกษาได้มากน้อยเพียงไรด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาของไทยจะก้าวหน้า ถูกต้องและคงความงดงามทางภาษาไว้แบบนี้จนถึงรุ่นที่ยุคไอทีที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

อ้างอิงข้อมูลจาก : http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000027960