Tag: ทุนการศึกษา

เตรียมตัวไปเรียนจีนกับ Ningbo Supply Chain Innovation Institute China

NSCIIC เป็นสถาบันที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างรัฐบาลของ Ningbo ประเทศจีนและสถาบันเทคโนโลยี Massachusetts ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา เป้าหมายขององค์กรคือการเป็นผู้นำในด้านการศึกษาและการวิจัยในด้าน supply chain education and research

เตรียมตัวไปเรียนจีนกับ Ningbo Supply Chain Innovation Institute China

เตรียมตัวไปเรียนจีนกับ Ningbo Supply Chain Innovation Institute China

ซึ่งทาง NSCIIC มีสองโปรแกรมสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ:

 1. MIT-Ningbo Supply Chain Management Program (MNSCM Program)
  ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของโลก นักเรียนทุกคนจะได้ฝึกงานใน บริษัท คู่ค้าของ NSCIIC เลือกพื้นที่การวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ตามโครงการฝึกงานของพวกเขา หลักสูตรนี้รวมหลักสูตรหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการซัพพลายเชนที่ MIT เข้ากับหลักสูตร MBA ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการศึกษา MBA แห่งชาติจีน หลักสูตรนี้สอนเป็นภาษาอังกฤษโดยคณาจารย์ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำที่มีประสบการณ์และความชำนาญในวงการอุตสาหกรรมที่หลากหลายรวมทั้งอาจารย์ที่เข้าเยี่ยมชมจาก MIT Global SCALE Networkนอกเหนือจากหลักสูตรที่ท้าทายแล้วโปรแกรมเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารการฝึกอบรมผู้นำและการติดต่อสื่อสารที่กว้างขวางกับภาคอุตสาหกรรม NSCIIC เข้าร่วมกับ บริษัท ท้องถิ่นและ บริษัท ข้ามชาติหลายแห่งในการริเริ่มต่างๆเช่นการบรรยายในภาคอุตสาหกรรมโครงการวิจัยวิทยานิพนธ์และการรับสมัครนักศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษานักเรียนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสมทบของสมาคมศิษย์เก่า MITและกลายเป็นศิษย์เก่าของเครือข่าย MIT Global SCALE Network

Degree/Certificate:

– Master of Business Administration awarded by Ningbo University.
– Graduate Certificate in Logistics and Supply Chain Management, awarded by MIT Global SCALE Network.

 1. MIT-Zaragoza-Ningbo Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management (The 3C program) เป็นโครงการต้นแบบของ MIT นักศึกษาต้องเรียนใน 3 ทวีปที่แตกต่างกันคือ: MIT Center for Transportation and Logistics (USA), Zaragoza Logistics Center(Spain), and Ningbo Supply Chain Innovation Institute China.

โปรแกรม 3C เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงซึ่งทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทั้งในการแก้ปัญหาและความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำกันโดยการศึกษาจาก 3 ทวีปที่แตกต่างกัน

Fall Term: ZLC, Zaragoza, Spain.
January Term: MIT, Cambridge, USA
Spring Term: NSCIIC, Ningbo, China

CERTIFICATE
University of Zaragoza, ZLC
(MIT-Zaragoza international Logistics Program)
Master of Engineering in Logistics & Supply Chain Management
MIT Global SCALE Network
Graduate Certificate in Logistics and Supply Chain Management

*Tuition fee is RMB 168,000 and EUR 28,000 รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

ควรรู้ 7 สิ่งก่อนเรียน ต่อต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ

น้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) บางคนยกให้เป็นหนึ่งในประเทศในใจอันดับต้นๆ ที่อยากจะสนใจศึกษาต่อที่ต่างประเทศแน่นอน เนื่องด้วย ภาษาพูดคือภาษาอังกฤษที่เราเรียนกันมาโดยพื้นฐานและมีวัฒนธรรมเป็นสากลที่สุดในโลกแล้วละ และสถานที่เค้ามีสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน ในเมื่อเรามีความคิดที่จะไปใช้ชีวิตในอเมริกาแล้ว เราพร้อมหรือยังกับการเตรียมตัวเบื้องต้นกับการศึกษาในดินแดนแห่งนี้ว่า ควรจะมีสิ่งใดที่ต้องเตรียมเพื่อการใช้ชีวิตที่นั่นได้อย่างสะดวกสบาย ราบรื่นที่สุดและมีผลเสียกับเราน้อยที่สุดเพื่อความสนุกในการไปเรียนที่นั่น วันนี้ควรรู้ 7 สิ่งก่อนเรียนวางแผนเบื้องต้นก่อนที่จะไปเรียนที่อเมริกากันเถอะ ว่าจะมีอะไรบ้าง แล้วมีผลกับการที่เราเลือกยังไง ควรรู้ 7 สิ่งก่อนเรียนต่อ ต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ

ควรรู้ 7 สิ่งก่อนเรียนต่อ ต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ

 • สถานที่ตั้ง (Location) – รัฐมากถึง 50 รัฐ และแต่ละรัฐก็มีความแตกต่างกันออกไป ลองใช้วิธีแยกแยะด้วยการกำหนดลักษณะของที่ตั้งหอพักหรือมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการ เช่น คุณต้องการที่จะอยู่ในเมืองใหญ่ๆหรือเมืองเล็กๆที่เงียบสงบ หรือ คุณต้องการจะเดินทางไปมาอย่างไร หรือ คุณต้องการจะเดินหรือจะใช้บริการระบบขนส่งของเมือง หรือ เพราะการเรียนในอเมริกาไม่เหมือนกับการเรียนที่บ้านเกิดของคุณ ดังนั้นพยายามมองโลกตามความเป็นจริงเข้าไว้ และดูว่าประสบการณ์แบบไหนคือสิ่งที่คุณต้องการ
 • สภาพอากาศ (Weather) – แต่ละรัฐในอเมริกามีลักษณะของสภาพอากาศที่เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น เช่น Seattle ที่มีฝนตกอยู่สม่ำเสมอ, California ที่มีแสงแดดสาดส่องไม่เว้นวัน หรือ รัฐแห่งพระอาทิตย์ไม่เคยตกในฤดูร้อนและไม่เคยขึ้นในฤดูหนาวอย่าง Alaska เป็นต้น นอกจากนี้การซื้อเสื้อผ้าใหม่เป็นเรื่องสิ้นเปลืองถ้าคุณอาศัยในรัฐที่มีอากาศค่อนข้างร้อน แต่ถ้าคุณอยู่ในรัฐที่หนาวขึ้นก็จะมีราคาถูกลง
 • จำนวนนักเรียน (People) – การเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีปริมาณนักเรียนที่มาก อาจจะทำให้คุณต้องเรียนร่วมกับนักเรียนอีกเป็นร้อยในวิชาแรกของการเรียนของคุณ ในขณะที่มหาวิทยาลัยที่เล็กกว่าก็จะมีนักเรียนเพียงแค่ 20-40 คนต่อวิชา แต่ถึงอย่างนั้น มหาวิทยาลัยใหญ่ๆก็จะมีตัวเลือกของหลักสูตรและสาขาที่มากกว่าในมหาวิทยาลัยเล็กๆ
 • วัฒนธรรมและศาสนา (Religion) – ถ้าคุณเลือกมหาวิทยาลัยที่เน้นศาสนามากๆ คุณก็อาจจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ถูกกำหนดไว้ ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ศรัทธาหรือไม่ได้ชื่นชอบในเรื่องเหล่านี้ มันก็อาจจะเกิดปัญหาได้
 • อัตราค่าเล่าเรียน (Tuition Fee) – ค่าเล่าเรียนในแต่ละมหาวิทยาลัยของอเมริกาจะแตกต่างกันไปตามแต่ละแห่ง เนื่องจากค่าครองชีพที่แตกต่างกัน ต้น แต่เรื่องของค่าเล่าเรียนจะกลายไม่เป็นข้อจำกัดทางเลือกของหลักสูตรที่คุณต้องการหรือไม่ เพราะมันเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น
 • กิจกรรม (Activity) – เป็นที่รู้กันว่าคนอเมริกันชื่นชอบการเล่นกีฬา เพราะถึงแม้การเรียนจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเรียนในต่างประเทศ แต่เมื่อคุณทำการบ้านเสร็จแล้ว แต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ชื่นชอบกีฬาเลย ก็จะเป็นประโยชน์กว่าถ้าคุณเลือกมหาวิทยาลัยที่เน้นหนักไปที่เรื่องของวิชาการ และคุณก็เข้าร่วมชมรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณสนใจแทน
 • ทางเลือกสำหรับนักเรียนต่างชาติ – ต้องเช็คว่ามหาวิทยาลัยมีตัวเลือก, ตัวช่วย หรือข้อกำหนดอะไรสำหรับคุณบ้าง เช่น การทำงานในระหว่างเรียน หรือ ระดับของผลการเรียนที่คุณจำเป็นจะต้องรักษาไว้ เพื่อที่คุณจะได้เตรียมตัวสำหรับหลักสูตรนั้นๆได้ถูกต้องและเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้

หัวข้อที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงแค่สิ่งที่ต้องดูเบื้องต้น โดยเน้นเฉพาะในมุมมองของการศึกษาหรือการใช้ชีวิตเท่านั้นเมื่ออยู่ที่ประเทศนั้นๆ เรื่องความเป็นอยู่ การเดินทาง อาหารในแต่ละที่ ศาสนา จำนวนผู้คนที่เข้าเรียนในแต่ละมหาวิทยาลัย ล้วนมีผลกระทบต่อเราทั้งสิ้น ทั้งนี้ยังมีมิติที่ลึกที่อาจจะเป็นวัฒนธรรมของเขาที่อาจจะต้องปรับจากประเทศไทยมากขึ้น ในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะปรับเข้าหากันได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งไม่อยากเกินไปแน่นอนสำหรับเราในการปรับตัวเข้าหาเค้า หากเรายังรับธรรมเนียมอื่นได้บ้าง ก็ไม่มีปัญหาแล้วละ

University of Gothenburg มอบทุนเรียนฟรีในระดับปริญญาโททุกสาขาที่ประเทศสวีเดน

ใครที่กำลังมองหาทุนเรียนต่อทวีปยุโรป โดยเฉพาะประเทศสวีเดน คงจะสมหวังกันแล้วล่ะ เนื่องจากวันนี้เป็นทุนที่น่าสนใจจากประเทศนี้เอามาฝากกัน University of Gothenburg มหาวิทยาลัยดังอีกแห่งหนึ่งของสวีเดน มอบทุน The University of Gothenburg Study Scholarship ซึ่งจะให้นักศึกษาต่างชาติ มีโอกาสเรียนต่อในประเทศสวีเดีน เพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเมืองตนเอง ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน แต่ผู้รับทุนก็คงจะต้องออกค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่ากินอยู่เองนะ

University of Gothenburg มอบทุนเรียนฟรีในระดับปริญญาโททุกสาขาที่ประเทศสวีเดน

University of Gothenburg สำหรับสาขาวิชาที่เปิดให้ทุน จะเปิดทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์และการแสดง
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะไอที

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ดังนี้

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ ไม่ใช่ชาวสวีเดน
 • จบปริญญาตรี 4 ปี จากสถาบันในต่างประเทศ
 • สมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง 2014
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นๆ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครรับทุน ประกอบไปด้วย

 • สำเนา Passport
 • Cover Letter
 • ใบแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาที่มีตราประทับ
 • ใบปริญญาบัตร พร้อมสำเนาที่มีตราประทับ
 • ผลสอบ TOEFL หรือเทียบเท่า IETLS 6.5 ขึ้นไป
 • เรียงความ และจดหมายรับรอง

 

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นแรกให้สมัครเข้าเรียนกับหน่วยงานรับเข้าเรียนของสวีเดน เหมือนกับการแอดมิชชันบ้านเราที่ต้องเลือก 4 อันดับ โดยให้เลือก University of Gothenburg ไว้เป็นอันดับแรกเลยนะครับ สมัครได้ที่ www.universityadmssions.se

ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่มหาวิทยาลัย โดยติดต่อที่ internationalstudent@gu.se ตั้งชื่อหัวข้อว่า Application for the University of Gothenburg Study Scholarship 2014 และต้องเป็นไฟล์ PDF หรือ doc เท่านั้น

หมดเขตรับสมัครเข้าเรียนในวันที่ 15 มกราคม 2557 และจะหมดเขตสมัครทุนการศึกษาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของทุนทั้งหมดได้ที่ www.utbildning.gu.se ขอให้ทุกคนโชคดี

รายละเอียดสาขาทั้งหมดเข้าดูได้ที่นี่เลย www.universityadmissions.se

 

นักบินฝึกหัดการบินไทย เปิดรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาวิศวะ ขอรับทุนกดเลย

เปิดรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาวิศวะ เพื่อขอรับทุนเป็น นักบินฝึกหัดการบินไทย

วันนี้มีข่าวทุนการศึกษาจากบริษัทการบินไทยที่นานครั้งจะมี โดยในครั้งนี้ไม่เชิงว่าเป็นทุนการศึกษาสำหรับเรียนโดยตรงนัก แต่ก็อาจจะเป็นทุนที่ผู้คนรอคอยกันย่างมากมาย นั่นก็คือ ทุนนักเรียนการบินไทย

โดยทาง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ เปิดรับสมัครคัดเลือกโครงการ นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย จากบุคคลทั่วไปและนักศึกษาวิศวะจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อขอรับทุนเป็น นักบินฝึกหัดการบินไทย ซึ่งเป็นอาชีพในฝันของหลายคนที่อยากเป็นนักบิน เพื่อทำการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในการรับทุนเรียนการบิน ก่อนจะทำการบรรจุเข้าเป็นนักบินในลำดับต่อไป ในส่วนของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการเรียนจนจบหลักสูตร และเมื่อผ่านการเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ระดับชั้นตรีแล้ว จะได้รับบรรจุเข้าเป็นนักบินผู้ช่วยของการบินไทยทันที สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครจะมีเงื่อนไขโดยรวมในการเข้ารับ รวมถึงความสามารถพิเศษที่มี ด้านล่างนี้เลย

คุณสมบัติและความสามารถในการเข้ารับทุน นักบินฝึกหัดการบินไทย ดังนี้

 • บุคคลทั่วไปที่จบระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดก็ได้
 • นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้
  • สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป โดยต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้
   • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทธ (SIIT)
   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • พ้นพันธะทางทหาร หรือ สภาพทางการทหาร
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี โดยต้องทำการยื่นผลคะแนน TOEIC หรือ TOEFL อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ผู้เข้าสมัครต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

เมื่อดูคุณสมบัติและความสามารถในการรับสมัครแล้ว มีข้อจำกัดที่ค่อนข้างมากพอสมควร หากต้องการสมัครควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ให้ดีไม่ว่าจะเป็น สภาพทางการทหาร นอกจากนี้ยังจะต้องมีเรื่องของ ความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง TOEIC และ TOEFL ซึ่งจะต้องครบเครื่องทั้งการฟังพูดอ่าน และ การเขียนภาษาอังกฤษ และยังจะต้องมีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ อีก อาทิเช่น เชาว์ หรือ ไหวพริบต่างๆ เพื่อจะได้เพิ่มโอกาสให้กับคุณ

ซึ่งในกระบวนการ การเข้ารับการคัดเลือกเป็น นักบินฝึกหัดการบินไทย ที่หลายคนอาจมักใฝ่ฝันที่จะได้เป็นนักบินเต็มตัว ที่น้อยคนจะมีโอกาสได้เป็น ในส่วนของปี 2557 นี้ทางการบริษัทบินไทยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2557 โดนสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.tgpilotrecruitment.com หากใครที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครกันได้เลย และทำการเตรียมตัวทั้งการทดสอบต่างๆ ที่จะมีขึ้นให้พร้อม และเต็มความสามารถทั้งหมดที่มี เพื่อให้ฝันของคุณเป็นจริง เนื่องจากโอกาสมาถึงตรงหน้าแล้ว ก็อวยพรขอให้ผู้ที่เข้าสมัครผ่านรอบคัดเลือกอย่างภาคภูมิใจ และโชคดีทุกคน เชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้