Month: October 2016

Amdocs เข้าซื้อกิจการ 3 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านดิจิทัลในโลกยุคปัจจุบัน นาย เอลี เจลเมน ประธานบริหารฝ่ายการจัดการ แอมดอกซ์ กล่าวว่า การสื่อสารและผู้ให้บริการทางด้านสื่อ รวมทั้งผู้นำเสนอธุรกิจรูปแบบ Over-the-Top ได้มีการเปลี่ยนแปลงและจับตามองการให้บริการทางความต้องการและ ความรวดเร็วทางดิจิทัลของโลกยุคปัจจุบันเมื่อไม่นานมานี้ Amdocs เข้าซื้อกิจการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วินดีเซีย (Vindicia) ไบรท์ บิล (Brite:Bill )และพอนทิส (Pontis) โดยมีการหลอมรวมของการวิเคราะห์ทางธุรกิจที่มีการขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จและสร้างประสบการณ์ด้านการใช้งานที่น่าพึงพอใจ

Amdocs เข้าซื้อกิจการ 3 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี

Amdocs เข้าซื้อกิจการ 3 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

เจลเมน ยังกล่าวต่ออีกว่า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะเป็นการเดินหน้าดำเนินงานควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มของแอมดอกซ์และช่องทางที่หลากหลาย การดูแลรักษาด้านดิจิทัลและการพาณิชย์ โซลูชั่นการวิเคราะห์ด้านการจัดการลูกค้าและบิ๊กดาต้า โดยมุ่งเป็นผู้นำตลาดเพื่อช่วยในการสื่อสารและผู้ให้บริการด้านสื่อในการดำเนินงาน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ บริษัท ทั้ง 3 แห่ง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแอมดอกซ์ โดยจะเข้ามาส่งเสริมเทคโนโลยีพื้นฐานของคลาวด์ ( cloud-based technologies) ที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการ และยังช่วยประหยัดเวลาของเราในการทำตลาดอีกด้วย

วินดีเซีย เป็นผู้ให้บริการชั้นในตลาดทางด้านการจัดการสมาชิกในการจำหน่ายซอฟต์แวร์ โดยให้บริการผ่านทาง อินเตอร์เน็ต หรือ Software-as-a-Service (SaaS) และโซลูชั่นการชำระเงิน สำหรับ วินดีเซีย เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานที่สะดวกสบาย มีความยืดหยุ่นให้กับองค์กรด้านดิจิทัลที่ให้บริการแก่ลูกค้า อีกทั้งกระบวนการชำระเงินสำหรับข้อมูลดิจิทัล ความบันเทิงแบบ over-the-top หรือ OTT การสมัครสมาชิกออนไลน์ และการให้บริการตามความต้องการ สำหรับการให้ประโยชน์จาก cloud-based operations จะทำให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจในระยะเวลาอันรวดเร็ว

สำหรับการออกแบบของ ไบรต์:บิล (Brite:Bill) ได้รับการความคิดสร้างสรรค์จาก user-experience experts ที่เข้ามามีบทบาทในการเรียกเก็บค่าบริการให้กับลูกค้า และช่องทางที่สนับสนุนให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สำหรับเทคโนโลยี ของ Brite:Bill และการให้บริการโดยมีการเปลียนแปลงจากใบแจ้งหนี้เป็นการเรียกชำระเงินในรูปแบบดิจิทัล โดยถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าในการสัมผัสประสบการณ์ผ่านระบบดิจิทัล สำหรับการออกแบบบิลเรียกเก็บไปยังตัวบุคคลโดยตรงจะช่วยลดความสับสนในการตัดค่าใช้จ่ายแต่ละรอบบิล อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ให้บริการในการส่งเสริมบริการใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน องค์กรนี้ ได้รับฉายาให้เป็น “Cool Vendor” โดย Gartner Inc. ใน ค.ศ. 2014.

Pontis เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นที่มีบทบาทสำคัญทางด้านดิจิทัล ด้วยการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีและเทคโนโลยีการเรียนรู้ของ Pontis สามารถช่วยผู้ให้บริการ ช่วยให้ลูกค้าแต่ละรายมีประสบการณ์ที่เป็นพิเศษเฉพาะบุคคลในการรับบริการ นอกจากนี้การที่ Pontis ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแอมดอกซ์จะช่วยให้ผู้ให้บริการตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างดีที่สุดในการทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจผ่านช่องทาง outbound และ inboundซึ่ง เป็นช่องทางการให้บริการและการเข้าถึงได้เหมาะสมมากที่สุด

แอมดอกซ์ได้มีการเข้าซื้อกิจการของบริษัททั้งสาม ในมูลค่าเงินสดรวมทั้งสิ้นประมาณ 260 ดอลล่าร์สหรัฐ และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงเงินที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้คาดหวังว่าจะทำให้รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 1.5 – 2.0 เปอร์เซ็นต์สำหรับปีงบประมาณ 2017 ตลอดทั้งปี แอมดอกซ์จะริเริ่มทิศทางการเติบโตของรายได้โดยรวมอย่างเป็นทางการ เมื่อรายงานของบริษัทได้ส่งผลต่อไตรมาสที่สี่ประจำปีงบประมาณ 2016 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2016 โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับผลกระทบทั้งหมดของการเข้าซื้อกิจการเหล่านี้ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ จำนวนมากที่ส่งผลต่อธุรกิจหลักรวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในเวลาดังกล่าว

ผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการเหล่านี้ต่อกำไรที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP earning)ต่อหุ้นที่ลดลงของแอมดอกซ์ (นอกเหนือค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ที่ได้ซื้อและการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ผลกระทบด้านภาษีที่เกี่ยวข้องสุทธิ) คาดการณ์ว่าจะเป็นกลางภายในปีงบประมาณ 2017 โดยผลกระทบต่อ GAAP EPS ที่ลดลงนี้จะเป็นที่รับรู้จนกระทั่งหลังจากที่แอมดอกซ์ได้ทำการจัดสรรราคาซื้อเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้แอมดอกซ์คาดหวังที่จะเกิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนด้านการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ

แรงดึงดูดที่ทำให้ เด็กจบใหม่ อยากมาทำงานกับบริษัทคุณ

ในแต่ละปี มีบัณฑิตจบการศึกษาที่พ้นรั้วมหาวิทยาลัยมากมาย และสิ่งที่บัณฑิตต้องทำแน่ ๆ หลังเรียนจบก็ได้แก่ การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึง ฟรีแลนซ์ ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาหางานทำเป็นหลักแหล่ง ขณะเดียวกันองค์กร บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ก็ต้องการ recruit พนักงานที่มีคุณภาพเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรของตนทั้งสิ้น ต้องบอกว่าไม่ง่ายนัก ในยุคที่คนรุ่นใหม่มีทางเลือกเป็นของตัวเองที่หลากหลายกว่าคนรุ่นพ่อแม่ แล้วองค์กรต่าง ๆ จะทำเช่นไรเพื่อดึดดูดใจแรงงานคุณภาพให้เข้ามาเป็นบุคลากร ผลสำรวจ สุดยอดองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดปี 2016 ปัจจัยที่คนรุ่นใหม่มองหามากที่สุดในการหางานได้แก่ ปัจจัยใดบ้าง มาดูกันเลย

แรงดึงดูดที่ทำให้ เด็กจบใหม่ อยากมาทำงานกับบริษัทคุณ

แรงดึงดูดที่ทำให้ เด็กจบใหม่ อยากมาทำงานกับบริษัทคุณ

1. ความมั่นคงในอาชีพสูง

ในยุคเศรษฐกิจผันผวนเช่นปัจจุบัน ธุรกิจตามเทรนด์เปิดขึ้นมาใหม่ ๆ มากมายในยามที่มีปัจจัยเอื้อ แต่ก็ปิดไปไวเช่นกันหากไม่สามารถทำรายได้ได้อย่างที่คิดไว้ ดังนั้นความมั่นคงก็เป็นอะไรที่สำคัญมาก ๆ คงไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย ๆ โดยไม่จำเป็นอย่างแน่นอน

2. โอกาสในการฝึกอบรม และพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ความรู้เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาโดยตลอด องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้พนักงานอยู่เสมอ มักเป็นองค์กรที่น่าใฝ่ฝันของคนโดยทั่วไป คอร์สการอบรมเรียนรู้หลายคอร์สมักมีราคาสูง ดังนั้นการที่องค์จัดให้มีการพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญกับ Man power ของตัวเองอย่างจริงจัง แล้วแบบนี้ใครล่ะ จะไม่อยากร่วมงานด้วย

3. ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้น (เงินจูงใจ โบนัส ค่ารักษาพยาบาล)

นอกจากเงินเดือนทั่วไปแล้ว โบนัส และสวัสดิการเพิ่มเติมอื่น ๆ ขององค์กรคืออันดับแรกที่พนักงานจะให้ความสำคัญ หลายคนมักจะเอาโบนัสไปบวกรวมกับเงินเดือนแล้วหารด้วยจำนวนเดือนใน 1 ปี เพื่อจะดูรายได้รวมทั้งหมดต่อปีเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย ส่วนค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย คลอดบุตร วันลาพักร้อน ก็เป็นสิ่งสำคัญ พนักงานก็อยากจะได้ความเอื้ออาทรจากองค์กรด้วย นี่คนนะไม่ใช่เครื่องจักร ชีวิตไม่ได้คิดแต่เรื่องงานกับเงินอย่างเดียวเน้อ จะสนใจกันแต่ตอนทำงานอย่างเดียวคงจะใจดำเกินไปนะ

4. องค์กรมีชื่อเสียง

ผู้คนจะมองว่ากว่าคุณจะแทรกตัวเองเข้าไปในองค์กรที่มีชื่อเสียงได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นคุณย่อมต้องมีของดีอะไรอยู่ในตัวเองแน่ ๆ ดังนั้นใคร ๆ ก็อยากทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง พูดไปใคร ๆ ก็ร้องอ๋อ การได้ทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงถือเป็นใบเบิกทางชั้นดีของชีวิตการทำงาน

5. มีโอกาสในการได้รับการโปรโมทพัฒนาสายอาชีพ

ความก้าวหน้าเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งสำหรับคนเพิ่งจบใหม่กำลังร้อนวิชา ต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่สมัยนี้มีความสามารถที่หลากหลายขึ้น สามารถเรียนรู้ได้เร็ว แต่ในกลับกันก็กระหายความสำเร็จที่จะได้รับในเวลาอันสั้น และขี้เบื่อ พร้อมลาออกเสมอ องค์กรที่แช่แข็งพนักงาน มักทำให้พนักงานเบื่อหน่าย เพราะไม่รู้สึกถึงความเป็นธรรม และการประเมินผลงานอย่างที่ควรจะเป็น องค์กรที่ชอบแช่แข็งพนักงานก็อย่าคาดหวังว่าจะได้พนักงานไฟแรง มีคุณภาพมาเข้าร่วม